Foreningen af forsikringstagere

Thisted Forsikring er ejet af kunderne

 

Thisted Forsikring er ejet af kunderne og har været det siden selskabet blev stiftet i 1853.

I forbindelse med selskabets generalforsamling den 10. april 2015 blev Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. stiftet. Baggrunden for stiftelsen af foreningen er, at Thisted Forsikring g/s med virkning fra den 1. januar 2015 overgik til at drives i aktieselskabsform.

Foreningen ejer Thisted Forsikring A/S, og selskabet er således stadig 100 % kundeejet.

 

Organisation

Foreningens øverste myndighed er Delegeretforsamlingen som består af maksimalt 40 delegerede. Disse vælges blandt selskabets kunder. Derudover varetages foreningens interesser af Thisted Forsikrings bestyrelse og direktion.

Der gælder vedtægter for Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. og for Thisted Forsikring A/S nedenfor. Se vedtægterne her.

Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. og for Thisted Forsikring A/S aflægger begge regnskaber. Se regnskaber og årsregnskaber her.

Delegeret forsamling

Region Nordjylland

Bjarne Thomsen, Thisted

Flemming Levin Kær, Thisted

Eigil Kjær Christensen, Snedsted

Peter Homann, Thisted

Aage Ravn, Erslev

Peter Frilund, Nykøbing

Per Støvring Houmøller, Redsted Mors

Frederik Knudsen Andersen, Erslev

Henrik Dam Jespersen, Hurup

Gunnar Christian Mikkelsen, Vesløs

Jens Jørgen Henriksen, Thisted

Peter Petersen, Thisted

Vagn Heskjær, Thisted

Erik Rasmussen, Fjerritslev

Henning Emil Olesen, Karby

Gunnar Mogensen

Rasmus Kronborg, Hurup

Solveig Madsen, Bedsted

Egon Walther Mikkelsen

Torben H Hansen, Thisted

Anni Christensen, Thisted

Bøgild Thorhauge, Fjerritslev

Louise Bro Pedersen, Nykøbing

Anni Galsgaard, Vestervig

Louise Lynge Olesen, Frøstrup

Region Midt

Mads Riis Houe, Thyholm

Askov Overgaard, Thyholm

Hans Jensen, Roslev

Kurt Søndergaard, Herning

Kristian Merrild, Vildbjerg

Henrik Kirketerp-Møller, Skive

Poul Erik Handberg, Skive

Jacob Kær, Galten

Ivan Christiansen, Viborg

Resterende Danmark

Ulla Jacobsen, Odense