Mød Bo

Det vigtigste er at vi flytter os og det kan salg

Det vigtigste er at vi flytter os og det kan salg

Bo er ansat som salgschef. Til dagligt leder og understøtte han 21 assurandører i deres salgsarbejde. Dette gør han bl.a. ved at coache dem til at blive bedre.

Jeg har altid brændt for salg

Bo startede sin karriere som assurandør i et andet forsikringsselskab. Han har sidenhen valgt at gå ledelsesvejen men stadig inden for salg. Hans interesse for salg forklarer han således:

Det med at inspirere og flytte mennesker, det betyder noget. Vi kan alle blive bedre ved at revurderer indsatser og tilgangen til opgaverne, og det er fascinerende for mig. Og det er her jeg ser min rolle.

Denne rolle uddyber Bo:

Jeg skal hjælpe mine assurandører med at skrue på de rigtige ting. En assurandør ved Thisted Forsikring skal sætte sig i kundens sted, have stor personlig empati og skal lytte til kunden.

Et godt salg ved Thisted Forsikring beskriver Bo således:

Det gode salg skal derfor stille kunden bedre end i udgangspunktet. Det skal flytte noget og det skal give mening.

 

Alt kan lade sig gøre hvis det giver mening

Særligt mening er et ord Bo anvender til at beskrive sit arbejde ved Thisted Forsikring. Betydningen bag ‘mening’ forklarer han sådan:

Vi sidder og kigger på hver enkelt kunde og spørger os selv – giver det mening? Derved vejer det menneskesyn vi ser på kunden med tungt.

At kunderne bliver set på som individer, beskriver Bo, som en særlig faktor, som kulturen i selskabet har indvirkning på.

Her er det vores kultur som sikrer at vi ikke sælger for at sælge. Det er ikke vores værdier. Men vi er et lille hus, og giver det mening, så kan man få tingene til at ske. På den måde er der en særlig synergi i huset.

 

Ikke langt fra top til bund

Bo har været ansat i Thisted Forsikring siden marts 2020. I den forbindelse er der nogle områder hvor vi som selskab adskiller os fra det forsikringsselskab han var ved før. Om forskellen siger han følgende:

Det er et mindre forsikringsselskab hvor hierarkiet er meget fladt. Vi er meget agil men samtidig også meget traditionelle.

Fordelen ved at være i denne type virksomheder forklarer Bo således:

Som medarbejder her får man chancen for at prøve nye ting af, men igen skal det give mening. Vi hører på hinandens meninger og forslag til nye tiltag, og ud fra disse træffer en saglig beslutning ud fra, hvad der giver mening. På den måde er de vores alles meninger der præger beslutningerne.